Disclaimer

Fides makelaars verleent u hierbij toegang tot de websites www.fidesmakelaarsleiden.nl en www.fidesnieuwbouw.nl en publiceert hier teksten en afbeeldingen die door Fides makelaars en derden zijn aangeleverd. Fides makelaars behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden uitsluitend gesloten door onze opdrachtgevers, daar onze rol zich beperkt tot het zijn van bemiddelaar. Wij attenderen u erop dat bij het sluiten van overeenkomsten wettelijke regels van toepassing kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de websites aangeboden diensten, object- en projectinformatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten, object- en projectinformatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fides makelaars.

In het bijzonder zijn alle prijzen en beschikbaarheid op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze websites inclusief object- en projectinformatie liggen bij Fides makelaars en/of onze opdrachtgevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van gepubliceerde teksten en afbeeldingen, inclusief object- en projectinformatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fides makelaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat onze klanten over ons zeggen:

"Vanaf het begin was direct de klik met deze makelaar. Goede communicatie, professioneel en zeer klantgericht. Absoluut aan te raden wanneer je je huis goed wilt laten verkopen."

"We hebben goede begeleiding en nuttige input gekregen bij het maken van lastige beslissingen in de onderhandelingsfase. Daarmee zijn we erg tevreden met de dienst die de makelaar heeft geleverd."

"Deze makelaar blijft ook onder, in ons geval, lastige omstandigheden fluitend en efficiënt zijn werk doen. Helpt en adviseert de verkoper uitstekend. En niet onbelangrijk realiseerde een verkoopsom boven de vraagprijs. "