NEF

Meer geld voor verduurzamen VvE's en gekochte nieuwbouw

22/02/2019 - Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) ontwikkelt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nieuwe financieringsproducten.

Het ministerie heeft hiervoor onlangs 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hierdoor is het nu mogelijk voor VvE’s om een lening met een langere looptijd van 30 jaar af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning.

Het ministerie heeft hiervoor onlangs 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hierdoor is het nu mogelijk voor VvE’s om een lening met een langere looptijd van 30 jaar af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning.

Lagere energierekening

“Het verduurzamen en van het aardgas afhalen van alle woningen is een grote klus”, aldus minister Ollongren. “Een vijfde van de woningvoorraad valt onder een VvE dus daar kunnen grote stappen gezet worden. Met de verandering van de voorwaarden wordt het voor VvE’s veel aantrekkelijker om te investeren in verduurzaming. De woningeigenaar krijgt daar een lagere energierekening en meer comfort voor terug. Ik hoop dan ook dat het Nationaal Energiebespaarfonds bij VvE’s net zo succesvol zal worden als bij de andere woningbezitters.”

Per 21 januari j.l. dit jaar kunnen VvE’s die vergaande verduurzamingsmaatregelen nemen een lening met een looptijd van 30 jaar afsluiten. Dit is een aanvulling op de huidige lening met een looptijd van 10 en 15 jaar. De aflossing wordt gespreid over een langere periode, waardoor de maandlasten dalen. Dat maakt grotere investeringen voor VvE’s aantrekkelijker.

Reeds gekochte nieuwbouwwoning alsnog aardgasvrij

De Energiebespaarlening komt ook beschikbaar voor het aardgasvrij maken van nog niet opgeleverde woningen. Het gaat om nieuwbouwwoningen die met een gasaansluiting waren ontworpen en gekocht, maar die de koper alsnog aardgasvrij wil laten opleveren. Particulieren die voor 1 september 2018 een nog te bouwen nieuwbouwwoning hebben gekocht, kunnen de kosten van de maatregelen financieren met een Energiebespaarlening.

Heeft u zonnenpanelen geplaatst? Dan hebben we nog een goed nieuwtje voor u

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen duurt een jaar langer. Het omvormen van de salderingsregeling naar een terugleversubsidie is volgens minister Wiebes (EZK) complexer dan gedacht. Daarom verlengt hij de regeling met een jaar, tot en met 31 december 2020. Ook met de nieuwe regeling krijgen huishoudens nog steeds een vergoeding voor de stroom die zij met hun zonnepanelen leveren aan het elektriciteitsnet.

Bij de aanschaf van zonnepanelen is het nog steeds mogelijk (ook als particulier) de BTW terug te vragen bij de belastingdienst. De termijn waarbinnen consumenten de btw kunnen terugvragen over de aanschaf en installatie van zonnepanelen is per 1 januari 2019 beperkt tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft. 

Deel deze pagina: