onderzoek

Onderzoeksplicht, wat is dat eigenlijk?

30/08/2018 - U hoort erover, u leest er over. U hoopt er nooit mee te maken te krijgen: Verborgen gebreken. Helaas kunnen deze bij elke koop de kop opsteken. Bij ontdekking ervan is dan de vraag: heeft de verkoper zijn mededelingsplicht geschonden of heeft de koper zijn onderzoeksplicht verzaakt?

Het rijtje af: de acht belangrijkste punten

Als u een huis koopt, heeft u de plicht om de volgende punten te onderzoeken:

1 De allerbelangrijkste: de staat van de woning. Controleer op kieren, loslatende plinten, lekkende kozijnen of andere sporen van lekkage. Indien nodig kun je een (bouw)deskundige inschakelen voor een bouwtechnische keuring.

2 Kwalitatieve verplichtingen. Is er een clausule opgenomen in het registergoed (te vinden in het Kadaster) waarin de eigenaar iets moet tolereren, zoals een wandelpad dat over het perceel loopt.

3 Bodemverontreiniging. Informatie is op te vragen bij desbetreffende gemeente.

4 Staat het huis op eigen grond of erfpachtgrond? In het laatste geval moet u jaarlijks een bedrag betalen.

5 Het bestemmingsplan moet u bekend zijn. Maar kunt u voor de zekerheid via de website Ruimtelijke plannen op te vragen.

6 Met een kettingbeding worden bepaalde verplichtingen of overeenkomsten bedoeld. Zo kun je als huiseigenaar verplicht zijn je voortuin te onderhouden. Deze afspraken gaan niet automatisch van eigenaar op eigenaar over. Het kettingbeding moet in de koopakte vermeld worden.

7 Verkoop regulerende bepalingen zijn speciale afspraken  die worden opgenomen in de koopovereenkomst. Dit kan een plicht tot zelfbewoning zijn of voorkeursrecht bij verkoop van de woning. 

8 Koopt u een ouder huis? Let dan goed op de ouderdomsclausule, hierin is opgenomen dat de staat van het huis niet hetzelfde is als bij een nieuwe woning.

Klinkt het allemaal wat ingewikkeld? Dat snappen we. Onze aankoopmakelaars kunnen u op alle bovenstaande punten adviseren.

Deel deze pagina: