Prinsjesdag

Prinsjesdag

25/09/2018 - Het kabinet Rutte III is bijna een jaar in functie. Het kabinet wil dat Nederlanders volgend jaar in hun portemonnee merken dat het goed gaat met de economie. Het is de bedoeling dat 95% van de Nederlandse huishoudens er volgend jaar op vooruit gaat, dat blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn! Wij halen voor u de belangrijke punten eruit.

De maximale hypotheek verstrekking blijft 100% van de waarde van de betreffende woning.
 
Eigenwoningforfait

De komende jaren wordt het eigen eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd. Deze regeling wordt vanaf 2019 binnen 30 jaar stapsgewijs afgebouwd, waardoor eigen woningbezitters zonder of met een geringe eigen woningschuld weer belasting gaan betalen over de eigen woning (ook bekend als wet Hillen).

Beperking aftrek eigen woningschuld

Op dit moment wordt het tarief voor de aftrekbare kosten (hypotheekrente) voor de eigen woning afgebouwd met 0,5% punt per jaar. Het idee achter de maatregel is dat dit de eigen woningbezitter stimuleert om zijn eigen woningschuld af te lossen. Op deze manier blijft de Nederlandse hypotheekschuld op termijn betaalbaar.

In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomens vanaf 2020 met 3 procentpunt per jaar naar beneden gaat. In 2023 bedraagt de maximale aftrek nog 37,05%, het tarief van de eerste belastingschijf, bevestigt de Miljoenennota. De maatregel geldt ook voor aftrekbare rente over restschulden en advieskosten.

De invoering van een twee belastingschijvenstelsel (in 2021)

In box 1 wordt het aantal tariefschijven stapsgewijs teruggebracht van vier naar twee. In 2021 bedraagt het basistarief 37,05%, het toptarief wordt dan 49,5%. Het tarief in de eerste schijf bestaat uit belastingen en premies volksverzekeringen. Omdat AOW-gerechtigden geen AOW-premies betalen ontstaat er voor die groep een drieschijvenstelsel.

Subsidieregeling rijksmonumenten

Het kabinet gaat een subsidieregeling invoeren voor monumentenonderhoud. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten kunnen nu nog een deel van hun onderhoudskosten fiscaal verrekenen. Dat wordt straks anders.

Wat verder nog goed is om te weten

De zorgpremie gaat in 2019 met ruim € 10,= per maand omhoog.
Elke belastingplichtige een heffingsvrij vermogen van € 30.000,-. 
De energiebelasting wordt flink verhoogd.
Laag btw-tarief stijgt van 6% naar 9%
De algemene heffingskorting stijgt (een korting op de inkomensbelasting en premie volksverzekeringen).
E-bike of fiets van de zaak? Het kabinet wilt fiscale regels hiervoor versimpelen.

Deel deze pagina: