Prinsjesdag 2020 - Woningmarkt

Prinsjesdag 2020 - Woningmarkt

17/09/2020 - Dit jaar was Prinsjesdag erg bijzonder. Het was nog nooit zo warm op deze dag, er was geen koets en geen publiek. Uiteraard werd wel de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2021 besproken. Wij hebben voor u op een rij gezet wat er gaat veranderen in de woningmarkt.

Starters en Huurders maken straks meer kans op een woning!
Om ervoor te zorgen dat starters en huurders meer kans maken op een betaalbare woning gaat het kabinet ook in 2021 investeren in de woningmarkt. Er worden €100 miljoen aan investeringen naar voren gehaald en daarnaast wordt er nog 50 miljoen extra geïnvesteerd. Dit samen moet zorgen voor 15.000 tot 25.000 extra nieuwe woningen.

Geen overdrachtsbelasting voor starters
Om voor starters meer kansen te creëren wordt de komende 5 jaar de overdrachtsbelasting voor starters geschrapt. Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting 2%. Op een koopwoning van € 220.000 scheelt dit € 4.400 euro. Momenteel wordt de overdrachtsbelasting uit eigen zak betaald, omdat er maar 100% van de woningwaarde geleend kan worden. Door deze regeling kan dit bedrag aan andere dingen besteed worden. De regeling geldt voor:

1. starters tussen 18 en 35 jaar
2. starters die daar ook in gaan wonen.

Let op: bovenstaande regeling is op dit moment nog een wetsvoorstel. Hierover zal in oktober nog gedebatteerd worden en in november zal er een stemming plaatsvinden. Het is dus nog niet 100 procent zeker dat deze regeling in zal gaan op 1 januari 2021

Beleggers betalen meer
Daar waar starters straks geen overdrachtsbelasting meer betalen, gaan beleggers meer betalen. De overdrachtsbelasting voor beleggers gaat van twee procent naar acht procent. Voorbeeld: Bij een koopwoning van € 300.000 betaalt een belegger € 24.000 overdrachtsbelasting in plaats van € 6.000. Het kabinet hoopt hiermee starters meer kansen te geven. Het gevolg van deze regeling is dat mensen die een tweede huis of een woning voor hun kind kopen, meer belasting betalen.

Overweegt u een woning voor een van uw kinderen te kopen of als belegging en deze te gaan verhuren. Wees er dan snel bij en zorg dat u voor 1 januari 2021 eigenaar bent van de woning en profiteer zodoende van het huidige lage tarief van 2 % bij de overdrachtsbelasting.

Hypotheekrenteaftrek
Huishoudens met een hoger inkomen gaan vanaf 2021 minder profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Bij een inkomen hoger dan € 68.507 daalt het aftrekpercentage met drie procent naar 43 procent. Ook rente over restschulden, giften en alimentatie zijn tegen dit lagere percentage aftrekbaar.

Tweeverdieners kunnen meer lenen
Momenteel wordt het laagste inkomen van tweeverdieners meegeteld voor 80%. Als het aan het kabinet ligt gaat dit volgend jaar naar 90%. Hierdoor kunnen tweeverdieners meer lenen. Uiterlijk in november wordt duidelijk of dit wetsvoorstel definitief is.

Wilt u weten hoeveel u momenteel kunt lenen of hebt u een vraag over uw hypotheek?
De financieel adviseurs van Opmaat bevelen wij bij u.

Stikstof belemmert woningbouw 
De bouwplannen kunnen alleen doorgaan als er oplossingen komen voor het stikstofprobleem. Het kabinet stelt daarom tot 2030 jaarlijks € 100 miljoen beschikbaar voor het wegnemen van belemmeringen door stikstof. Zodat ook de woningbouw door kan gaan.

Energielabel wordt vanaf 1 januari 2021 duurder 
UPDATE: De invoering van een nieuw energielabel wordt mogelijk uitgesteld.
Bij het verkopen van een woning is een energielabel nodig. Op deze manier is aan te tonen hoe energiezuinig de woning is. Momenteel is dit online aan te vragen voor ongeveer € 7,50. Vanaf volgend jaar komt een expert de woning inspecteren waardoor de prijs van een energielabel stijgt naar € 190,-. Heeft uw woning nog geen energielabel? Dan is het slim om er dit jaar nog een aan te vragen. Het ‘oude’ energielabel blijft namelijk 10 jaar geldig.

Huurverlaging aanvragen
Ongeveer 260.000 huurders van een sociale huurwoning die in verhouding te weinig verdienen om hun huur te kunnen betalen, krijgen een eenmalige huurverlaging. De huur wordt verlaagd tot de eerste aftoppingsgrens. Dit betekent dat ze gemiddeld 40 euro per maand per huishouden besparen.

Huurders met een relatief hoge huur en laaginkomen kunnen momenteel huurverlaging aanvragen, maar dit wordt niet verplicht voor woningcorporaties. Het kabinet werkt aan een wetvoorstel waarmee dat wel verplicht wordt. 

Deel deze pagina: