Vooral doorbouwen roept de woonsector

25/06/2020 - De woonsector heeft een duidelijke boodschap voor het kabinet: vooral doorbouwen en miljarden investeren. Daarvoor pleiten zeventien organisaties die betrokken zijn bij de huizenmarkt, van bouwbedrijven tot makelaarsorganisaties. Zo moet een woningmarktcrisis als tien jaar geleden voorkomen worden.

90.000 extra woningen per jaar
Deze week pleit de Woningbouwalliantie in hun plan voor de Tweede Kamer voor het bouwen van 90.000 woningen per jaar tot 2030, met miljardensteun van het Rijk. Met een forse investering moet de klap door de coronacrisis worden verzacht en tegelijk het structurele woningtekort worden bestreden.

Woningtekort
Op dit moment is er in Nederland een tekort van 331.000 woningen. De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe woningen bij komen om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt. In het rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwen ze voor de gevolgen van de coronacrisis, waarbij het risico bestaat dat mensen terughoudender worden bij het kopen van een woning.

Miljardeninvesteringen
Deze week liet het kabinet al weten de bouwsector te ontzien bij de aanpak van de stikstofuitstoot. Maar de initiatiefnemers willen dat de overheid de bouw ook vooral stimuleert met miljardeninvesteringen. Bijvoorbeeld door gemeenten te helpen bij het kopen, ontwikkelen en bouwrijp maken van gronden.

Deel deze pagina: