Privacy statement

In dit privacy statement zet Fides makelaars uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij ontvangen. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van onze website en/of online diensten. Fides makelaars gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’). Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. 
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Identiteit verwerker
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Fides makelaars.

Verwerking persoonlijke en algemene gegevens
Fides makelaars verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:
NAW-gegevens
Contactgegevens
Foto’s en video’s van onroerend goed
Transactiegegevens
Overige info verstrekt aan makelaars

Deze persoonsgegevens wordt door ons gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten, ter verbetering van onze dienstverlening, en het bevorderen van de communicatie met prospects en relaties.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerkten uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hiervoor gebruiken we kantoorautomatiseringspakketten waardoor uw gegevens in de database van deze pakketten wordt opgeslagen. Met de leveranciers van deze pakketten hebben wij een verwerkersovereenkomst.


Doelen en grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
2. U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
3. Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
4. Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
5. Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval:
⦁ het verlenen van toestemming; 
⦁ het sluiten en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met u;
⦁ voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NVM/ERA of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen.

Bewaartermijnen en Locatie
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van ons te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers in Nederland. 

Gebruik van cookies
De website van Fides makelaars maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting.

Inzage en correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u uw persoonsgegevens inkijken, aanpassen of verwijderen? Neem dan contact op met De Koning makelaars via ons contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Derden
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Beveiliging
Verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van onze medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.

Leiden, 23 mei 2018

Wat onze klanten over ons zeggen:

"Naast een prettige manier van zaken doen hebben zij ons een aantal keren behoed op een miskoop waardoor het denken in het klantbelang echt tastbare waarde kreeg."

"Vanaf het begin was direct de klik met deze makelaar. Goede communicatie, professioneel en zeer klantgericht. Absoluut aan te raden wanneer je je huis goed wilt laten verkopen."

"Deze makelaar blijft ook onder, in ons geval, lastige omstandigheden fluitend en efficiënt zijn werk doen. Helpt en adviseert de verkoper uitstekend. En niet onbelangrijk realiseerde een verkoopsom boven de vraagprijs. "